Giới thiệu khóa học: Khóa học này chỉ dành riêng cho những học viên đã có kiến thức nền tảng về bánh hoặc những học viên đang làm việc tại các cơ sở và nhà máy sản xuất bánh (các bakery, bếp bánh khách sạn và nhà máy sản xuất bánh công nghiệp…). Những kiến thức chuyên sâu từ nguyên phụ liệu, dụng cụ và thiết bị sẽ được trang bị trong 1/3 khóa học (chức năng của từng thành phần, kiểm soát thông số kỹ thuật của nguyên liệu, thiết bị, phát hiện và giải quyết sự cố từ nguyên liệu và thiết bị làm bánh). Phần thực hành sẽ chú trọng vào việc tự sáng tạo công thức, kiểm soát và điều chỉnh chất lượng sản phẩm bánh như học viên mong muốn (phân tích và phát hiện ra được sự cố về chất lượng bánh để điều chỉnh trong quá trình thực hành).

 

 • Thời gian học: 80 giờ (10 ngày). Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 17:00.
 • Nội dung khóa học:
  • Phân loại các nhóm bánh.
  • Bột và sự thay thế nguyên liệu bột.
  • Sử dụng hiệu quả các nguyên liệu phụ trong quá trình.
  • Cơ sở của việc thực hiện các công đoạn trong sản xuất bánh.
  • Sử dụng phối hợp thuần thục các phương pháp làm bánh nâng cao.
  • Kiểm soát quá trình làm bánh.
  • Điều chỉnh và kiểm soát các thông số trong quá trình làm bánh.
  • Toán học của Baker.

 • Các sản phẩm sẽ được thử nghiệm trong khóa học:
  • Bánh mì
  • Cake
  • Cookie
  • Puff pastry
  • Croissant/danish pastry
  • Cream puff
  • Donuts
  • Cheese cake
 • Học phí: 20.000.000 vnd.