Những câu hỏi thường gặp

Để tiện cho việc tư vấn cũng như tìm hiểu kiến thức, các bạn có thể liên hệ đặt câu hỏi trực tiếp với Giảng Viên hoặc điền thông tin để đặt câu hỏi thêm

Tôi có thể học cùng lúc lớp cơ bản và nâng cao được không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Học phí có được giảm nếu tôi là học viên cũ hoặc học nhiều khóa học?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Các khóa học ở trung tâm có được cấp chứng chỉ không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

Sau khi học xong tôi hoàn toàn có thể làm được?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean id convallis tellus. Nulla aliquam in mi et convallis. Pellentesque rutrum feugiat ante ut imperdiet. Vivamus et dolor nec nisl consectetur vulputate id non ante.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Thông tin của bạn được bảo mật hoàn toàn.